"Ojczyste krajobrazy"

Mikołajki Pomorskie, Krasna Łąka i okolice

» Czytaj więcej

"Nasz dom"

Mieszkańcy Mikołajek Pomorskich i okolic,

» Czytaj więcej

"Bogaci ludźmi"

Mikołajki Pomorskie w historii i wspomnieniach.

» Czytaj więcej

Książki o naszym regionie

Historia biblioteki

              Biblioteka w Mikołajkach czynna była już przed  I wojną światową.

» Czytaj więcej

Statut Biblioteki

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

» Czytaj więcej

Historia biblioteki

Dnia 27 lutego odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Moja ulubiona baśń Andersena”.Ogółem na konkurs wpłynęło 47 prac. Komisja w składzie Pan Tomasz Krupa, Pan Zbigniew Cempa i Jadwiga Stępniak oceniając prace kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, samodzielność wykonania, estetyka pracy i jej wartości artystyczne. Nagrody przyznano w trzech kategoriach : klasy I, Klasa II i klasy III.                                                        Nagrody przyznano dla: :                                                                                                                                                                                                                           Klasy I                                                                                                                                                                                                                                                                        I miejsce – Amelia Woźniak,

II miejsce – Lena Krych-Reszeta

III miejsce –Ania Cieplińska

W kategorii tej przyznano wyróżnienia dla Hani Rygielskiej, Basi Złotnik, Mai Wolińskiej, Arkadiusza Tomasik, Filipa Tomasik, Julii Hamadyk, Oliwii Grzywińskiej, Nadii Rosińskiej, Natalii Jędrusiak, OlkaTipaldi, Szymona Lesińskiego

Klasa II

I miejsce – Alicja Lewandowska,

II miejsce- Filip Tatara

III miejsce -Oliwier Wiatrowski

W kategorii tej nie przyznano żadnych wyróżnień

Klasy III

I miejsce – Nadia Staniec

II miejsce Paulina Warlikowska

III miejsce – Damian Wiktor

Wyróżnienie przyznano dla :Grzegorza Bartczak, Damiana Kłosowskiego, Laury Majewskiej.

Wszystkim osobom, które zajęły miejsca od I – III i osobom wyróżnionym wręczono nagrody książkowe i dyplomy, a pozostałym podziękowania za udział w konkursie.

Wystawę pokonkursową można oglądać od 22 lutego 2018 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej.

P1070359