"Ojczyste krajobrazy"

Mikołajki Pomorskie, Krasna Łąka i okolice

» Czytaj więcej

"Nasz dom"

Mieszkańcy Mikołajek Pomorskich i okolic,

» Czytaj więcej

"Bogaci ludźmi"

Mikołajki Pomorskie w historii i wspomnieniach.

» Czytaj więcej

Książki o naszym regionie

Historia biblioteki

              Biblioteka w Mikołajkach czynna była już przed  I wojną światową.

» Czytaj więcej

Statut Biblioteki

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

» Czytaj więcej

Historia biblioteki

Konkurs czytelniczy „W świecie baśni Andersena” dla klas III szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich zorganizowano wspólnie z biblioteką szkolną. Konkurs odbył się w Bibliotece Publicznej dnia 7 marca 2018 r. Celem konkursu było przybliżenie uczniom twórczości Andersena, rozbudzanie motywacji do czytania, sprawdzenie wiedzy dzieci poprzez zabawę i wdrażanie do pracy w grupie. Klasa III a, III b i III c wraz ze swoimi paniami przybyłe do biblioteki wytypowały trzy osobowe zespoły, które reprezentowały daną klasę. Każdemu zespołowi nadano nazwę Kl. III a to „Latające Kufry”, kl. III b. to „Brzydkie kaczątka”, kl. III c. to „Dzikie Łabędzie”. Zespoły musiały wykazać się znajomością baśni Hansa Christiana Andersena :”Królowa Śniegu”, „Brzydkie Kaczątko”, „Nowe szaty cesarza”, „Latający kufer”, ”Calineczka”, Dziewczynka z zapałkami”, „Dzikie łabędzie”. Konkurs był jedno etapowy, zespoły walczyły o tytuł „Znawcy baśni Andersena”, wykazując się wiedzą z zakresu przeczytanych baśni. Konkurs składał się z czterech rund pytań , przeplatanych zadaniami dla zespołów. Konkurs oceniała komisja w składzie ; Pan Tomasz Krupa – Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich i Pani Dorota Błotko kierująca Biblioteką Szkolną. Najlepiej wiedzą na temat przeczytanych baśni wykazał się zespół kl. III a „Latające Kufry”, który zdobył 22 pkt, drugie miejsce przypadło zespołowi kl. III b „Brzydkim Kaczątkom”, które zdobyły 20,5 pkt i trzecie miejsce z punktacją 19,5 pkt przypadło kl. III a „Dzikim Łabędziom”. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy „Znawcy Baśni Andersena” i nagrody książkowe.

P1070428