Dnia 24 maja 2018 r. w bibliotece odbyło się kolejne spotkanie członków DKK. Tym razem tematem dyskusji była książka biograficzna Mariusza Urbanka „Broniewski miłość, wódka , polityka”. Biografia napisana rzetelnie . Klubowicze pamiętają jego wiersze jeszcze ze szkoły. Poznali jego życie z innej strony. Broniewski wg nich to wspaniały liryk, obserwator, rozdarty wewnętrznie piłsudczyk, który uwierzył w ideały socjalizmu, a przyszło mu żyć w pełnym obłudy, fałszu i okrucieństwa kraju. Pisał wiernopoddańcze wiersze o Stalinie i Bierucie, ale umiał upomnieć się na najwyższym szczeblu o zamordowanych w Moskwie poetów – komunistów. Człowiek, który wiele przeszedł, ale niemal do końca życia był naiwny jak dziecko. Antykomunista o socjalistycznych przekonaniach. Hołubiony przez władzę i zamknięty przez nią w psychiatryku. Świetnie udokumentowana praca Urbanka, autor przytacza opinie o Poecie wypowiadane przez ludzi od prawej do lewej strony sceny politycznej, przyjaciół i niezbyt przychylnych mu osób. Wszyscy podkreślają wielką szlachetność i wrażliwość Broniewskiego. Łatwiej zrozumieć alkoholizm poety. Wzrusza opisana wielka miłość do Anki, tragicznie zmarłej córki. Ta książka skłoniła klubowiczów do żywej dyskusji o czasach w których żył Broniewski, a poniekąd także jak my sami byliśmy wychowywani w duchu komunizmu.

Niektórym klubowiczom książkę czytało się lekko, niektórzy uważali ze jest ciężka do strawienia. Na następne spotkanie w czerwcu wybrano do dyskusji powieść Ivana Klimy „Ani święci, ani anioły”P1070650